09-08-2018 wijziging secretariaat PAH

Onze secretaresse José in der Maur heeft de PAH eind april verlaten. Zij is voor de PAH van groot belang geweest en verzorgde jarenlang de ondersteuning van het bestuur en vrijwilligers. PAH is momenteel in vergevorderd stadium met een vervangster en wij hopen u spoedig nader te kunnen be... [lees meer]

09-08-2018 PAH kantoor verhuisd!

Het PAH secretariaat verhuisd 8 augustus 2018 naar Sassenheim. Een nieuw postadres (postbus) wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Wij zijn per mail bereikbaar; info@aangeborenhartafwijking.nl [lees meer]

21-05-2018 PAH protocol datalekken vastgesteld

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van groot belang en met gevolgen voor de PAH. Het bestuur heeft de huidige verwerking van data van leden, donateurs en overige bel... [lees meer]

21-05-2018PAH privacy beleid AGV online