Selecteer een pagina

Home » Ouders van kinderen met een ernstige afwijking

Ouders van kinderen met een ernstige afwijking

Afgelopen najaar is de ‘CONNECT studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie’ van start gegaan. Het actie-onderzoek is bedoeld om:

  • meer zicht te krijgen op zingevingsvragen en bronnen van zingeving van ouders van een ongeneeslijk ziek of overleden kind
  • een ‘tool’ te ontwikkelen en testen die zorgverleners helpt het gesprek met ouders te openen en indien nodig (de weg naar) passende steun te bieden

De onderzoekers zijn daarvoor op zoek naar ouders van kinderen met een ernstige afwijking om hierover te interviewen. Wil jij de onderzoekers helpen? Of ben je benieuwd naar meer informatie? Op de website van het Kenniscentrum en in de informatiebrief is meer informatie over het onderzoek te vinden. Contact opnemen met de onderzoekers kan ook.