skip to Main Content

Via deze pagina kun je navigeren naar diverse berichten omtrent het coronavirus.

 

 • Een eerder geplaatst bericht omtrent het coronavirus kan hier gevonden worden.

 

 • Op 30 april j.l. was er een Zoom-meeting voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking met betrekking tot het COVID-19 virus. Deze meeting was georganiseerd door een drietal congenitaal cardiologen en een chirurg. De presentatie en de antwoorden op de vooraf en tijdens de meeting gestelde vragen zijn nu te raadplegen.

 

 

 • Stichting Hartekind heeft speciaal omtrent het coronavirus een Q&A opgesteld, welke hier te vinden is.

 

 • Op 13 maart heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) opgeroepen om zeer kwetsbare kinderen (hoog-risicopatiënten) thuis te houden. Zie het persbericht.
 • Naar aanleiding van dit persbericht was ook een item bij EenVandaag met voorzitter en ouder Linda Breusers. Bekijk de oproep hier en kijk hier de uitzending terug.

 

 • Harteraad biedt via de harteraadlijn een luisterend oor. Vanwege het coronavirus hebben zij nu ruimere openingstijden.

 

 • Stichting Kind en Ziekenhuis is als patiëntenorganisatie geïnteresseerd in de gevolgen die het coronavirus heeft, en de genomen maatregelen hebben, op jouw kind met betrekking tot zorg. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet.

 

 • Een update vanuit de Patiënten Federatie over de vaccinaties is hier te vinden.

 

 • Al sinds het begin van de “coronacrisis” worden (chronische) hartpatiënten beschouwd als risicogroep. Daaronder vallen ook (veel) patiënten met een aangeboren hartafwijking. De Europese vereniging voor cardiologie heeft de effecten van COVID-19 op deze patiëntengroep onder de loep genomen. Een wetenschappelijk artikel daarover is recent gepubliceerd in de European Heart Journal. Zij hebben onder ander het risico van bepaalde (hart)afwijkingen in kaart gebracht, en ook advies gegeven over de maatregelen die per risicogroep genomen zouden moeten worden.
  De risico-classificatie komt in grote lijnen overeen met die van de werkgroep congenitaal cardiologen (zie hierboven).
Back To Top