Selecteer een pagina

Home » Belangenbehartiging » Verzekering » Zorgverzekering

Zorgverzekering

Basisverzekering

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Je doet dat bij een zorgverzekeraar die past bij jouw wensen. Maar hoe goed oriënteer je je eigenlijk op de mogelijkheden? De kwaliteit en service van een zorgverzekeraar en de hoogte van de premie zijn belangrijk bij de keuze voor een zorgverzekering. Daarnaast speelt jouw persoonlijke situatie een rol.

  • Welke zorg denk je in het volgende jaar nodig te hebben? Soms kun je daar een inschatting van maken (bij kraamzorg of fysiotherapie bijvoorbeeld). Ben je daar voldoende voor verzekerd? Als je gaat bevallen in het ziekenhuis, is dat ziekenhuis dan wel gecontracteerd door de verzekeraar van je keuze?
  • Wil je je aanvullend verzekeren? Kijk dan goed welk pakket het beste bij jouw situatie past.
  • Kies je voor een zorgverzekeraar die zorg inkoopt of voor een zorgverzekeraar die je zorgkosten vergoedt?
  • Maak je gebruik van een zorgverlener en wil je overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Controleer dan of de verzekeraar van je keuze een contract heeft met deze zorgverlener.
  • Je krijgt premiekorting door de premie per jaar of per kwartaal te betalen. Ook kun je, naast het verplicht eigen risico, voor een vrijwillig hoger eigen risico kiezen. In ruil daarvoor krijg je ook premiekorting. Bedenk of dat voor jou een interessante mogelijkheid is.

Je kunt zelf voor een deel bepalen hoe je zorgverzekering eruitziet. Vergelijkingssites kunnen je helpen bij het maken van je keuze.

Tip van Ellen: “Veel valt binnen het basispakket, wat ik vooral fijn vond is fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen”

Patiëntenfederatie

De wegwijzer van de patiëntenfederatie kan je helpen met kiezen van de juiste zorgverzekeraar. Daarnaast vind je op de website van de patiëntenfederatie meer informatie over zorgverzekeringen.

Heb je vragen over de kwaliteit van zorg voor jouw aandoening? Laat je informeren. Een patiëntenorganisatie of zorgverzekeraar bijvoorbeeld kan je advies geven of voorlichten over de zorg die je nodig hebt. Neem ook eens een kijkje op http://www.kiesbeter.nl

Heb je zorg nodig, maar is die zorg niet op tijd beschikbaar of niet gecontracteerd? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

 Tip van Jetske: “Let erop dat je ziekenhuis als contact bij jouw verzekering zit. En verder kijk naar een laag eigen risico”

Rijksoverheid

Meer informatie over deze en veel andere onderwerpen vind je op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering Zorgverzekeraars kunnen zich op veel punten van elkaar onderscheiden. Maar de belangrijkste voorwaarden zijn wettelijk geregeld en gelden voor alle zorgverzekeraars. Zo zijn alle zorgverzekeraars verplicht je te accepteren voor een basisverzekering. Daarnaast heeft je zorgverzekeraar zorgplicht. Dit betekent dat je zorgverzekeraar er verantwoordelijk voor is dat je de zorg krijgt die je nodig hebt, binnen een redelijke termijn en op een redelijke afstand. Ook moeten zorgverzekeraars aan alle verzekerden met een zelfde basispolis dezelfde premie berekenen, ongeacht leeftijd of gezondheid.

Inkoop van zorg

Een terrein waarop zorgverzekeraars zich van elkaar onderscheiden is de inkoop van zorg. Zorgverzekeraars kopen de zorg in of vergoeden de kosten van zorg. Als inkopers van zorg selecteren zij zorgverleners en letten daarbij op kwaliteit en op de prijs. Vervolgens sluiten zij contracten met de geselecteerde zorgverleners. Zorgverzekeraars streven ernaar zorg in te kopen tegen een goede prijs, dat komt ten gunste van de premie. De hoogte van de premie bepaalt iedere zorgverzekeraar zelf. Ook bepaalt iedere zorgverzekeraar zelf de premiekorting die je krijgt als je kiest voor een vrijwillig eigen risico of de premie per kwartaal of per jaar betaalt. Wil je het eigen risico gespreid betalen? Alle zorgverzekeraars bieden hier een regeling voor. Informeer naar de mogelijkheden bij jouw zorgverzekeraar.

Je zorgverzekeraar heeft veel informatie over zorgverleners. Wil je weten welke zorgverleners gespecialiseerd zijn in specifieke behandelingen? Je verzekeraar kan je adviseren waar je goede zorg kunt krijgen en waar je die zorg snel kunt krijgen. Informeer ook of je alle kosten vergoed krijgt.

Zorgverzekeraars onderscheiden zich ook op het terrein van aanvullende verzekeringen voor medische zorg en voor tandheelkundige zorg. Je beslist zelf of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Ook mag je voor een aanvullende verzekering een andere verzekeraar kiezen dan voor je basisverzekering. Een zorgverzekeraar mag je wel weigeren voor de aanvullende verzekering. In de praktijk komt dit heel weinig voor. Slechts bij 2% van alle aanvullende polissen met medische zorg passen zorgverzekeraars medische selectie toe, en bij 29% van de polissen met tandheelkundige zorg.De zorgverlener bespreekt samen met jou welke zorg je nodig hebt en hoe de zorg wordt geleverd. Als je niet tevreden bent over de zorg van je zorgverlener, kun je kiezen voor een andere zorgverlener. Het is daarom voor de zorgverlener van belang om kwalitatief goede zorg te leveren. Naast de eisen die de overheid stelt aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg, hebben de beroepsgroepen zelf ook steeds meer kwaliteitsrichtlijnen opgesteld. Ook voor zorgverzekeraars is kwaliteit een steeds belangrijker onderdeel bij het contracteren van zorgverleners. De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op: http://www.igz.nl De overheid stelt de randvoorwaarden van de Zorgverzekeringswet vast. Dit doet zij door beleid te maken voor nu en voor de toekomst. Dit beleid wordt vastgelegd in wetten en regels.

De minister van VWS stelt elk jaar de inhoud van het basispakket en de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Zij geeft daarbij ook aan voor welke zorg je geen eigen risico verschuldigd bent. Zo is onder meer geregeld dat je voor de huisarts of verloskundige zorg geen eigen risico hoeft te betalen. Daarnaast bepaalt de minister voor welke zorg je een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. Kijk voor alle informatie over het eigen risico en de eigen bijdragen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

Zorgtoeslag

Ten slotte bepaalt de overheid jaarlijks de hoogte van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt uitbetaald via de Belastingdienst en is bedoeld om mensen met een lager inkomen deels te compenseren voor de premie en het eigen risico. Meer informatie over de zorgtoeslag vind je op: http://www.belastingdienst.nl Een probleem met je zorgverzekeraar probeer je in eerste instantie natuurlijk samen met de verzekeraar op te lossen. Je zorgverzekeraar wil bijvoorbeeld bepaalde kosten niet vergoeden. Of je voelt je onheus bejegend. Je dient dan een klacht in bij je zorgverzekeraar. Maar wat doet je als jij en je zorgverzekeraar er samen niet uitkomen? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Zij kunnen je helpen bij het oplossen van het probleem tussen jou en je zorgverzekeraar. Je vindt daarover meer informatie op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen: http://www.skgz.nl De Nederlandse Zorgautoriteit is toezichthouder in de zorg. Zij kijkt of zorgverleners en zorgverzekeraars doen wat zij behoren te doen. Daarbij staat het belang van de burger centraal. De NZa bemiddelt niet bij problemen tussen individuele verzekerden, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zij kan wel de benodigde achtergrondinformatie geven om een dergelijk conflict op te lossen. Je kunt bij de informatielijn van de NZa terecht met vragen over bijvoorbeeld rekeningen van zorgverleners, tarieven die in rekening zijn gebracht en acceptatieplicht van zorgverzekeraars. Bij het meldpunt van de NZa kunt u melding maken van misstanden in de zorg, en van mogelijke overtredingen van de regels door uw zorgverzekeraar. Dit gebruikt de NZa bij haar toezicht op de zorgverzekeraars. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NZa: http://www.nza.nl Veel patiënten krijgen tot hun verbazing soms te maken met een naheffing van het eigen risico. Ze krijgen dan een rekening voor bijvoorbeeld 2016 terwijl de behandeling in 2017 heeft plaatsgevonden. Op Zorgwijzer staat een kennisdossier (inclusief begeleidende infographic) die uitlegt hoe het komt dat er bij een doorlopende behandeling een naheffing van het eigen risico van toepassing kan zijn: https://www.zorgwijzer.nl/faq/naheffing-eigen-risico

Laatste nieuws