Selecteer een pagina

Home » Belangenbehartiging » Wet- en regelgeving » Studeren met een AHA

Studeren met een AHA

Binnenkort studeren? Weet wat je kunt verwachten

Ga je binnenkort starten met een studie? Of studeer je al een tijdje, maar ziet het ernaar uit dat je vertraging gaat oplopen vanwege je aangeboren hartafwijking, bijvoorbeeld omdat je een operatie hebt moeten ondergaan? Dan is het goed te weten dat er verschillende regelingen en tegemoetkomingen zijn om je daar financieel bij te ondersteunen. We zetten de belangrijkste hieronder voor je op een rij.

Studiefinanciering

Ga je een studie volgen op een erkende hbo of universiteit en ben je jonger dan 30 jaar? Dan heb je bijna altijd recht op een studiefinanciering. Volg je een mbo-opleiding, dan kom je vanaf je achttiende in aanmerking voor een studiefinanciering.

Je studiefinanciering bestaat, afhankelijk van welk soort opleiding je volgt, uit verschillende onderdelen. Volg je een mbo-opleiding, dan ontvang je een basisbeurs. Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, dan kan het zijn dat je ook recht hebt op een aanvullende beurs. Studeer je aan het hbo of de universiteit, dan heb je alleen recht op een aanvullende beurs. Ook dan bepaalt het inkomen van je ouders het recht hierop en de hoogte hiervan. Beide beurzen zijn prestatiebeurzen, die omgezet worden in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Haal je je diploma voor deze studie niet binnen die tien jaar, dan moet je de studiebeurs terugbetalen. Volg je een opleiding op mbo 1 of 2 niveau, dan is je studiefinanciering altijd een gift.

Heb je meer geld nodig voor het financieren van je studie, dan kun je een lening afsluiten. Een lening moet je altijd terugbetalen. De uitzonderingen die we hieronder schetsen, zijn dus alleen van toepassing op je basisbeurs en/of aanvullende beurs.

Een studiefinanciering vraag je online aan via DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Ook kun je hier direct terecht om je studenten OV-kaart aan te vragen.

Loop je studievertraging op?

Is het niet mogelijk om je diploma binnen de voorgeschreven tien jaar te halen? Als dat komt door medische omstandigheden, zoals jouw aangeboren hartafwijking, is het in sommige gevallen mogelijk om je prestatiebeurs te verlengen of om de diplomatermijn te verlengen. En ook als je je diploma helemaal niet meer kunt halen als gevolg van jouw aangeboren hartafwijking, zijn er mogelijkheden om niet de gehele prestatiebeurs terug te hoeven betalen.

Prestatiebeurs verlengen

Heeft je studievertraging een medische oorzaak, bijvoorbeeld omdat je een operatie moet ondergaan tijdens je studietijd of vanwege de aard van jouw aangeboren hartafwijking? Dan kun je een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen bij het DUO. Voorwaarde is wel dat het mogelijk is om je diploma te halen. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een jaar langer studiefinanciering. Ook mag je je OV-kaart een jaar langer gebruiken.

Meer informatie vind je op de website van DUO.

Studeren met een AHA

Geen diploma

Als je je diploma binnen tien jaar haalt, hoef je je prestatiebeurs en OV-kaart niet terug te betalen. Is dit door blijvende omstandigheden buiten jouw schuld om binnen die tien jaar niet mogelijk, dan kun je vragen of jouw beurs alsnog omgezet kan worden in een gift. Dit is het bijvoorbeeld het geval wanneer je binnen die tien jaar blijvend arbeidsongeschikt raakt en recht krijgt op Wajong.

Hoe je dat doet, vind je op de website van DUO.

Wajong en studeren

Ontvang je een Wajong-uitkering en ga je studeren? Dan verandert er het een en ander. Afhankelijk van wanneer jij jouw Wajong hebt aangevraagd en toegekend gekregen, verschillen de regels. Heb jij een Wajong aangevraagd en gekregen na 1 januari 2015, dan stopt je Wajong-uitkering als je recht hebt op studiefinanciering. Nadat je je studie hebt afgerond kun je de uitkering opnieuw aanvragen als je nu en in de toekomst niet kunt werken.

Had jij eerder dan 2015 al recht op Wajong? Kijk dan welke regeling op jou van toepassing is op de site van het UWV.

Overige regelingen

Naast deze centrale regelingen en tegemoetkomingen, zijn er ook andere regelingen waar jij misschien gebruik van kunt maken.

Studietoeslag

Kun je naast je studie geen bijbaan hebben, vanwege je aangeboren hartafwijking? Dan heb je misschien recht op een individuele studietoeslag. De gemeente gaat over deze financiële tegemoetkoming. Kijk daarom eens op de website van je eigen gemeente hoe dit bij jou geregeld is en of je hiervoor in aanmerking komt.

Financiële ondersteuning door school of universiteit

Loop je studievertraging op door je aangeboren hartafwijking? Dan kun je ook bij je onderwijsinstelling terecht voor financiële steun. Dit gaat via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Je decaan of studieadviseur kan je hier meer over vertellen.