Selecteer een pagina

Home » Bijeenkomst leden 22 en 25 maart 2023

Bijeenkomst leden 22 en 25 maart 2023

Het zijn onrustige tijden voor de zorg rondom aangeboren hartafwijkingen. Oorzaak is het besluit van minister Kuipers over de concentratie van interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Afgelopen februari heeft het bestuur van de PAH haar leden uitgenodigd om met elkaar over het onderwerp concentratie in gesprek te gaan. 

Inleiding 

Inmiddels hebben er in maart twee bijeenkomsten plaatsgevonden, in Breukelen en Meppel. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn veel zorgen en emoties gedeeld. We hebben de tijd genomen om naar elkaar te luisteren en alle zorgen en emoties te verzamelen. Een hoop vragen zijn nog onbeantwoord en hiermee gaat het bestuur van de PAH aan de slag. 

Er hebben zich 48 leden opgegeven voor de bijeenkomsten, waarvan 31 in Breukelen en 17 in Meppel. Het bestuur wil de leden danken voor hun aanwezigheid.

Verslag bijeenkomsten

Naar aanleiding van de bijeenkomsten zijn de zorgen, vragen en opmerkingen van de leden verwerkt in een verslag. Het verslag van de bijeenkomsten is op te vragen via info@aangeborenhartafwijking.nl