Selecteer een pagina

Home » Centralisatie gespecialiseerde hartzorg (8-12-2022)

Centralisatie gespecialiseerde hartzorg (8-12-2022)

Wij hebben vernomen dat het persbericht van 6 december in reactie op de NZa impact analyse, (die we samen met de Hartstichting, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen en de Harteraad hebben opgesteld), tot verwarring heeft geleid. Het woord “teleurstellend” heeft deze verwarring veroorzaakt en wij realiseren ons dat we niet voldoende duidelijk hebben gemaakt waarom we, naast dat we de analyse niet in twijfel trekken, ook teleurgesteld zijn. We willen met dit bericht hierover graag meer duidelijkheid geven.

De NZa heeft goed werk geleverd

Het is belangrijk om met jullie te delen dat wij niet de gegevens uit de analyse in twijfel trekken. De NZa heeft naar onze mening goed en grondig werk geleverd om alle feiten op tafel te krijgen, met daarin ook de risico’s voor de acute zorg, de Kinder Intensive Care bedden en de toegang tot zorg in regio’s. De NZa schrijft ook dat wij goede hartzorg hebben vanuit de verschillende centra in Nederland en daar mogen wij trots op zijn.

Toch hebben wij niet direct enthousiast gereageerd. De reden is dat wij ons wel grote zorgen maken over de zorg op lange termijn en onderzoek en innovatie. De NZa geeft aan dat artsen niet goed elkaars specialisaties kennen en gegevens niet goed uitwisselen met elkaar en dat ze hun kennis en ervaring beter moeten delen. Ook wij hebben de afgelopen periode op dit onderwerp veel spanningen gezien. Daarom zijn wij op dit punt niet enthousiast over het voorstel van de NZa om met een verdeling in Noord en Zuid te werken. Dit zorgt namelijk niet voor een betere samenwerking in héél Nederland.

Landelijke samenwerking en betere zorg

Een landelijke samenwerking is voor de toekomst van de zorg voor alle hartekinderen en volwassenen in Nederland cruciaal en heel belangrijk. Daarom vinden wij dat er een landelijke overkoepelende samenwerking nodig is, die werkt aan de best mogelijke kwaliteit van zorg en onderzoek voor iedereen in Nederland en zorgt dat iedereen met een hartafwijking altijd de beste behandeling krijgt. Dit is een heel belangrijke stap die niet langer kan wachten.

De wetenschappelijke verenigingen geven ook aan dat het belangrijk is dat je voldoende operaties moet uitvoeren om ervaring op te bouwen. Teams van minimaal 4 hartchirurgen zijn nodig en deze teams moeten goed op elkaar ingespeeld zijn en blijven. De kennis en ervaring moet gedeeld worden zodat de hoog complexe operaties ook in de toekomst goed kunnen worden blijven uitgevoerd. Verschillen in operatietechnieken moeten worden uitgewisseld, zodat geleerd kan worden wat daar voor- en nadelen van zijn.

Nu stappen ondernemen

Om dit te kunnen doen in de komende jaren moeten er nu stappen worden genomen. Los van hoe operaties geconcentreerd worden, dat is aan de minister, speelt dit al heel erg lang. De meeste specialisten zijn het er over eens; concentreren is nodig om de kwaliteit te borgen en te verbeteren. De NZa heeft zich in haar analyse gericht op de effecten van de concentratie op patiënten, zorgprofessionals, academische zorg in Nederland en de samenleving.

De gevolgen die de concentratie van operaties heeft op de kwaliteit en continuïteit voor de komende jaren is niet meegenomen. Dit is onder andere wat ons heeft teleurgesteld, want dit is waar wij in het belang van alle hartekinderen en volwassenen voor strijden. Daarom mag dit dossier niet nog veel langer voortslepen.

Er moet nu goed met elkaar samengewerkt worden, met de juiste begeleiding, om te zorgen dat de zorg goed blijft en ook in de toekomst de best mogelijke zorg geleverd kan worden!