Selecteer een pagina

Home » Update juni 2024

Update juni 2024

Gezamenlijke aanpak aangeboren hartafwijkingen

De umc’s van Nederland brengen de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen onder in twee nauw samenwerkende netwerken. Dit hebben de umc’s en het ministerie van VWS afgesproken. In de afspraken staan de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg voor patiënten centraal.

Op de website van het NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) lees je het gehele bericht. 

Op de website van de Rijksoverheid lees je de kamerbrief over het vervolg toekomstige interventies bij aangeboren hartafwijkingen. 

Laatste nieuws