skip to Main Content

Q&A Online voorlichting COVID-19 infectie en vaccinatie bij patiënten met een aangeboren hartaandoening.

Samenvatting van gestelde vragen met bijbehorende antwoorden  

RISICO IN GEVAL VAN COVID-19 INFECTIE:

In de presentatie werden de resultaten weergegeven van de huidige Europese registratie van COVID-19 infecties bij patiënten met een aangeboren hartaandoening. Deze registratie geeft niet het complete beeld van alle COVID-19 infecties bij patiënten met een aangeboren hartaandoening. We moeten het doen met de gegevens die verzameld zijn. In deze registratie is niet gekeken naar patiënten met een hartspierziekte, pacemaker of ICD. Aangeboren hartaandoeningen worden ingedeeld in:

  1. Milde aandoeningen, bijvoorbeeld een milde hartklepafwijking, een klein ASD of VSD of ductus, of op jonge leeftijd gecorrigeerde milde afwijkingen, waarbij er geen restafwijkingen zijn. In het algemeen wordt geen medicatie voor het hart gebruikt en is controle laag-frequent (minder vaak dan eens per jaar).
  2. Matige complexe aandoeningen, dit is de grootste groep aandoeningen: alle afwijkingen die niet mild of complex zijn. Bijvoorbeeld tetralogie van Fallot, transpositie van de grote vaten na arteriële switch operatie, een groot ASD of VSD, aortaverwijding of een coarctatie. Ook patiënten met een goed functionerende hartklepprothese (een kunstklep of biologische hartklep) vallen in deze groep.
  3. Complexe aandoeningen, zoals patiënten met een hoge bloedruk in de longen, chronische lage zuurstofsaturatie (< 90%), één kamer hart, Fontancirculatie, hartfalen.

Uit de registratie blijkt tot nu toe dat, naast de bekende risicofactoren voor een ernstig verlopende COVID-19 infectie (overgewicht/hoge bloeddruk/diabetes), een chronisch lage zuurstofsaturatie een extra risicofactor is. In het merendeel van de patiënten verloopt de infectie gelukkig mild.

Om de registratie en daarmee onze kennis van het beloop van COVID-19 infecties te verbeteren, is het advies om aan uw cardioloog te melden als u COVID-19 hebt gehad (dus ook bij een milde infectie!).

VACCINEREN

– Wel of niet vaccineren?
In principe adviseren we iedereen zich te laten vaccineren.

– Hebben we een keus in vaccin?
Het is antwoord is in principe nee. De overheid bepaalt, vooral op basis van beschikbaarheid in de tijd, voor welk vaccin iemand in aanmerking komt. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er voorkeur moet zijn voor een bepaald vaccin bij patiënten met een aangeboren hartaandoening.

– Krijgen hartpatiënten voorrang bij de vaccinatie?
Op dit moment is de vaccinatiestrategie voornamelijk gebaseerd op leeftijd. Vanuit de landelijke werkgroep voor cardiologen gespecialiseerd in aangeboren hartaandoeningen is een lijst opgesteld van patiënten die naar onze mening voorrang zouden hebben, mocht daar om gevraagd worden. Dit betreft de complexe aangeboren hartaandoeningen, zoals hierboven omschreven, aangevuld met patiënten die op de wachtlijst staan voor een operatie.

– Worden mensen met een biologische hartklep apart opgeroepen, net als mensen na een orgaantransplantatie?
Nee, bij een biologische hartklep wordt geen afweer onderdrukkende medicatie gebruikt, dus is er géén extra hoog risico zoals bij mensen die deze medicatie wel moeten gebruiken.

– Vaccinatie en medicatiegebruik
Gebruik van medicatie voor hartaandoeningen is geen contra-indicatie bij COVID-19 vaccinatie. U hoeft dus niet te stoppen met uw medicatie.

– Vaccinatie en bloedverdunners
Aangezien de COVID-19 vaccinatie in de spier wordt ingespoten, is er bij gebruik van bloedverdunners iets meer kans op een kleine bloeding. Indien mogelijk, geef uw vaccinatiedatum door aan de trombosedienst, zodat rekening gehouden kan worden met de dosering. Meld gebruik van bloedverdunners bij de vaccinatie, dan kan rekening gehouden worden met langer afdrukken van de spuitplek. Bloedverdunners waarbij geen trombosedienstcontrole is (zoals rivaroxaban, apixaban of edoxaban) kunt u blijven gebruiken. Bij twijfel, neem contact op met uw cardioloog.

– Als je COVID hebt doorgemaakt, moet je je dan ook laten vaccineren?
Ja, dat is zeker belangrijk. Het is niet zeker of je anders voldoende antistoffen hebt tegen een nieuwe infectie. Als de COVID-infectie minder dan 4 weken geleden is, is het advies om nog te wachten. Het idee is dat je lichaam dan nog bezig is met het maken van antistoffen en dat je een versterkte reactie op het vaccin kan krijgen. Vaccinatie kan dan weer vanaf 4 weken na de eerste symptomen.

– T.a.v. kinderen: vanaf welke leeftijd adviseren jullie om te vaccineren?
Er zijn geen gegevens bekend van de werking en bijwerkingen van het vaccin bij kinderen (mensen jonger dan 18 jaar). Daarbij is het zo dat kinderen, en zeker kleine kinderen, nauwelijks tot niet ziek worden van een eventuele Corona infectie, dus is vaccinatie daarom minder nodig. In een later stadium komt er mogelijk wel een programma waarbij ook kinderen gevaccineerd worden omdat ze naar alle waarschijnlijkheid wel een rol spelen in de verspreiding van het corona virus.

– Mag je je ook laten vaccineren tijdens een zwangerschap?
Uit studies zijn geen aanwijzingen gekomen dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we het op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na de zwangerschap te laten vaccineren. Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Overleg met je arts of vaccinatie tijdens de zwangerschap toch beter is.

– Is er ook een max. leeftijd t.a.v. advies om te laten vaccineren?
Nee, vaccineren is voor iedereen belangrijk (met het voorbehoud zoals hierboven gemaakt voor kinderen)

– Hoe zit het met allergische reacties?
De kans dat een ernstige allergische reactie optreedt is erg klein. Maar het lijkt wel verstandig dat mensen die al eerder te maken hebben gehad met ernstige allergische reacties zich voorbereiden op de vaccinatie om de kans op zo’n reactie te beperken. Een ernstige allergische reactie (en dan gaat het dus niet over een plaatselijke huidreactie) kan er adrenaline gegeven worden (zoals een epi-pen bij bv een ernstige wespen allergie).

– Moet de vaccinatie ieder jaar herhaald worden?
Dat weten we nog niet, maar het is mogelijk dat de Corona vaccinatie iets gaat worden wat jaarlijks terugkeert.

– Is het een probleem als er langer dan 3 weken tussen beide vaccinaties zit?
Idealiter krijg je de tweede vaccinatie tussen 3 en 6 weken omdat hier de meeste ervaring mee is. Wat precies de effecten zijn van het geven van het 2de vaccin na 6 weken is niet bekend.

– Is het een probleem als ik de 2e keer een ander vaccin krijg dan de 1e keer?
Dat weten we niet, maar waarschijnlijk niet. Wel heeft het de voorkeur om 2 x hetzelfde merk vaccin te krijgen. Maar als er eenmaal gevaccineerd is, wordt het risico op infectie veel kleiner en dan zou het moeten kunnen.

– Zijn na vaccinatie de beperkende maatregelen van de baan?
Helaas niet, ook na vaccinatie gelden voorlopig de maatregelen, zoals o.a. het dragen van een mondkapje, anderhalve meter afstand, goede handhygiëne en testen bij klachten.

Informatie over de COVID-vaccinaties zijn te vinden op de onderstaande website

Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/vragen-over-soorten-coronavaccins

RIVM
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/covid19-vaccins

Harteraad – Dossier Corona
https://harteraad.nl/dossiers/corona

Bijwerkingscentrum Lareb
https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge

Presentaties

Presentatie COVID-19 patiëntenvoorlichtingsavond februari 2021 – vd Zwaan
https://aangeborenhartafwijking.nl/wp-content/uploads/2021/03/COVID-19-patientenvoorlichtingsavond-feb-2021_vd-Zwaan.pdf

Presentatie COVID-19 patiëntenvoorlichting februari 2021 – vd Vugt – Hoeboer – Robbers
https://aangeborenhartafwijking.nl/wp-content/uploads/2021/03/COVID-19-patientenvoorlichtin-feb2021-vd-Vugt-Hoeboer-Robbers.pdf

Back To Top