Selecteer een pagina

Home » Evenementen » Algemene ledenvergadering (ALV)

Algemene ledenvergadering (ALV)

28 mei 2024 20:00 - 20:45

Categorieën Geen Categorieën


De Algemene ledenvergadering (ALV) vindt online plaats op dinsdag 28 mei van 20.00-20.45 uur.

Agenda ALV 2024

1.  Opening ALV  Voorzitter 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  Voorzitter 
3.  Verslag ALV mei 2023  Secretaris 
4.  Activiteitenverslag 2023  Bestuursleden 
5.  Jaarrekening 2023  Penningmeester 
6.  Verslag kascontrole commissie 2023  Kascontrole commissie 
7.  Aftreden kascontrole commissie en decharge bestuur  Bestuur 
9.  Benoeming kascontrole commissie 2024  Bestuur 
10.  Verlenging termijn bestuurslid communicatie  Bestuur 
11.  Afsluiting  Voorzitter 


Documenten ALV 2024

Jaarrekening 2023
Activiteiten verslag 2023
Verslag ALV 2023

Reserveringen

Aantal personen

Registratiegegevens

Boekingsoverzicht

1
x Aanmelding ALV
€0,00
Totaal
€0,00