Selecteer een pagina

Home » Evenementen » Algemene ledenvergadering (ALV)

Algemene ledenvergadering (ALV)

Kaart niet beschikbaar

24 mei 2023 20:00 - 21:30

Locatie
PGO Support

Categorieën


De algemene ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar op woensdag 24 mei georganiseerd bij PGO Support in Utrecht. De ALV kan ook online gevolgd worden. Dit kan je aangeven op het aanmeldformulier.

Tijd: 20.00-21.00 uur

Locatie:
PGO support
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht

1.  Opening ALV  Voorzitter 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  Voorzitter 
3.  Verslag ALV 20-4-2022  Secretaris 
4.  Activiteitenverslag 2022  Bestuursleden 
5.  Jaarrekening 2022  Penningmeester 
6.  Verslag kascontrole commissie 2022  Kascontrole commissie 
7.  Aftreden kascontrole commissie en decharge bestuur  Bestuur 
8.  Benoeming kascontrole commissie 2023  Bestuur 
9.  Benoeming voorzitter/ nieuwe bestuurslid Bestuur 
10.  Afsluiting  Voorzitter 

 

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.