Selecteer een pagina

Home » Evenementen » Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

22 juni 2021 19:30 - 21:00

Categorieën Geen Categorieën


De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni van 19.30 tot 21.00.

Agenda online bijeenkomst

19.30 Welkom en inleiding Voorzitter Linda Breusers
19.35 Presentatie Levensloopzorg Dr. H.B. van der Zwaan, ACHD cardioloog UMC Utrecht
19.50 Vragen n.a.v. presentatie Dr. H.B. van der Zwaan, ACHD cardioloog UMC Utrecht
20.00 ALV (zie agenda) Voorzitter Linda Breusers
20.30 Presentatie:

Zorg voor patiënten met AHA,
Scenario’s voor de toekomst

Dr. B. Bartelds, kindercardioloog Sophia Kinderziekenhuis
(Namens de werkgroep: Zorg voor patiënten met AHA)
20.50 Vragen n.a.v. presentatie Dr. B. Bartelds, kindercardioloog Sophia Kinderziekenhuis
21.00 Afsluiting online bijeenkomst Voorzitter Linda Breusers

Agenda ALV

 

1. Opening ALV Voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken Voorzitter
3. Verslag ALV 17 juni 2020 Secretaris
4. Activiteitenverslag 2020 Bestuursleden
5. Financieel verslag 2020 Penningmeester
6. Verslag kascontrole commissie 2020 Kascontrole commissie
7. Aftreden kascontrole commissie Voorzitter
8. Décharge Voorzitter
9. Benoeming kascontrole commissie 2021 Voorzitter
10. Benoeming nieuw bestuurslid Voorzitter
11. Vacature penningmeester, lotgenotencontact en
Voorlichting
Voorzitter
12. Rondvraag Voorzitter

 

De bijeenkomst vindt online plaats, dus je bent van harte uitgenodigd om deze vanuit je woonkamer bij te wonen. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen.