Selecteer een pagina

Home » Hartafwijkingen » Behandelingen » Cardioversie

Cardioversie

Reset hartritme

Bij een cardioversie wordt door middel van een elektrische schok het hartritme “gereset.” Om de schok toe te kunnen dienen, moet je nuchter zijn (tenminste 6 uur) en moet je een infuus hebben. Een infuus is een slangetje in het bloedvat, waarbij medicatie direct via de bloedbaan toegediend kan worden. Daarna zullen er 2 elektrodeplakkers op de borst geplakt worden. De elektrodeplakkers zijn verbonden met een defibrillator. Een defibrillator is een apparaat die een elektrische schok kan geven aan het hart. Het is niet prettig om de schok te voelen, daarom wordt je kortdurend in diepe slaap gebracht door een medicijn dat via de bloedbaan gegeven wordt (bijv. propofol). Je merkt dus zelf niets van de schok.

Doordat de schok aan het hart gegeven wordt, wordt de hartslag even stil gelegd waarna de hartslag weer op gang komt. Als het goed is, is de ritmestoornis dan weg en klopt het hart weer normaal. Soms zijn er meer schokken nodig en in enkele gevallen lukt het helemaal niet. Als er een cardioversie nodig is, is het belangrijk dat je antistolling al langere tijd gebruikt tenzij de ritmestoornis heel recent begonnen is (<48 uur). Er is namelijk een risico op het schieten van stolsels als er een schok wordt toegediend aan het hart. Let op:  Je mag na een cardioversie geen autorijden.