Selecteer een pagina

Home » Huisartsen brochure

Huisartsen brochure

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van patiënten met een aangeboren hartafwijking.  Heeft het gezin wat bij uw praktijk onder behandeling is een kindje gekregen met een aangeboren hartafwijking of heeft een (jong)volwassenen in uw praktijk een hartafwijking? Wat dat precies betekent voor uw behandeling hangt af van de ernst van de aangeboren hartafwijking. Speciaal voor huisartsen heeft de Patientenvereneiging daarom samen met Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntorganisaties (VSOP) en Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een brochure ontwikkelt.

Deze brochure gaat over gemeenschappelijke aspecten van de verschillende aangeboren hartafwijkingen (AHA) die voor de huisarts van belang kunnen zijn. Voor een patiënt is – na de diagnosestelling en behandeling door de specialist – een goed geïnformeerde huisarts van essentieel belang om zijn eigen zorg zo lang en goed mogelijk te managen. Want ook bij zeldzame ziekten is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener. Ook zal de huisarts vaak een rol hebben in de begeleiding. De informatie in deze huisartsenbrochure geeft de huisarts specifiek op huisartsen gericht informatiemateriaal over
aangeboren hartafwijkingen. Deze brochure betreft de situatie na het stellen van de diagnose en het verrichten van een eventuele ingreep.

Heeft u net gehoord dat u een kindje krijgt met een aangeboren hartafwijking? U kunt de link naar de huisartsen-brochure aan uw huisarts doorgeven.