skip to Main Content

Als jullie de diagnose tijdens de zwangerschap bij de 20-weken echo hebt gekregen voelt het vaak alsof de roze wolk abrupt is verdwenen en komen er veel zorgen voor terug. Jullie wordt doorwezen naar een kindercardioloog in een van de vier kinderhartcentra in Nederland.

De kindercardioloog brengt samen met een gespecialiseerde echoscopist de situatie rondom het hartje van jullie ongeboren kind zo goed mogelijk in kaart. Vervolgens zullen jullie de vraag krijgen of je een vruchtwaterpunctie of vlokkentest willen laten doen om vast te stellen of jullie kindje alleen een hartafwijking heeft of dat de hartafwijking gepaard gaat met een chromosoom afwijking. Veel voorkomende chromosoom afwijkingen die gepaard gaan met hartafwijkingen zijn:

  • Syndroom van Down
  • 22q11.2 deletiesyndroom
  • Syndroom van Turner
  • Williams Beuren syndroom
  • Noonan syndroom

Als duidelijk is welke hartafwijking jullie kindje heeft en of dat wel of niet gepaard gaat met een syndroom zal de kindercardioloog eventueel in samenwerking met de klinisch geneticus jullie informeren over de behandelingen die je kindje nodig heeft om te overleven. Het komt niet vaak voor dat er niets voor je kindje gedaan kan worden.

Vervolgens zullen jullie de keus krijgen of je de zwangerschap door wil zetten of wil laten afbreken. Tot 24 weken kunnen jullie nog besluiten om te kiezen voor afbreken. Vanuit het ziekenhuis kun je vragen om begeleiding bij deze keuze vanuit maatschappelijk werk.

Besluit je om de zwangerschap voort te zetten dat zul je waarschijnlijk onder controle van een gynaecoloog blijven en zul je wellicht tijdens de zwangerschap nog een aantal keer een echo krijgen van het hartje van de ongeboren baby.

Ook zul je waarschijnlijk gaan bevallen in een van de vier kinderhartcentra en kan het zijn dat je bevalling moet worden ingeleid. Tenslotte is het goed om te bespreken of je kindje direct na de bevalling moet worden opgenomen, op welke afdeling dat dan zal zijn en welke behandelingen ze direct na de geboorte zullen opstarten. Je kunt voorafgaand aan de geboorte alvast vragen om een rondleiding op de afdeling waar je kindje zal worden opgenomen.

Back To Top