skip to Main Content

Als lid van de PAH heb je inspraak op de beslissingen die het bestuur neemt via de algemene ledenvergadering. Die vindt tenminste 1 keer per jaar plaats op een centrale locatie in het land. 6 weken voorafgaand aan de ALV ontvang je van het secretariaat de stukken per mail. Indien je zelf niet aanwezig kunt zijn kun je een ander lid machtigen om te stemmen in jouw naam.

 

Notulen ALV

De notulen van de ALV (2016 – heden) zijn te vinden op de pagina ‘Belangrijke documenten & links‘.

Back To Top