skip to Main Content

Als lid van de PAH heb je inspraak op de beslissingen die het bestuur neemt via de algemene ledenvergadering. Die vindt tenminste 1 keer per jaar plaats op een centrale locatie in het land. 6 weken voorafgaand aan de ALV ontvang je van het secretariaat de stukken per mail. Indien je zelf niet aanwezig kunt zijn kun je een ander lid machtigen om te stemmen in jouw naam.

Komende ALV

Vrijdagavond 17 april 2020, locatie: De Soester Duinen te Soest
Agenda volgt
Stukken volgen

Notulen ALV

Verslag 1 maart 2019

Verslag 2018

Verslag 2017

Verslag 2016

Back To Top