skip to Main Content

De PAH is een landelijke, zelfstandige patiëntenorganisatie met als doel haar achterban:

  • te informeren
  • te ondersteunen, individueel en collectief
  • te adviseren

De vereniging richt zich op mensen met een aangeboren hartafwijking, hun ouders en de mensen in hun directe leefomgeving. Verbetering van hun positie in de samenleving is een belangrijk doel van de PAH. De PAH realiseert dit door:

  • het geven van voorlichting
  • het organiseren en faciliteren van lotgenotencontact
  • het behartigen van de belangen van de patiënt en/of zijn ouders/partner

Algemeen Nut Beogende Instelling

De vereniging heeft als statutair doel en feitelijke werkzaamheid: het geven van informatie aan-, het ondersteunen van-, het adviseren van- en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking, hun ouders en de mensen in hun directe of voormalige leefomgeving, alsmede het streven naar een verbetering van de positie van mensen met een aangeboren hartafwijking in de samenleving.

De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ´Algemeen Nut Beogende Instelling´ (ANBI). Zij is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting of kan gebruikmaken van vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. De Vereniging kan schenkingen en erfenissen vrij van erf- en schenkbelasting ontvangen.

Het fiscale/RSIN nummer van de PAH is 810493007.

Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door het secretariaat (betaalde functie voor 20 uur per week). Alle ontvangen subsidies worden besteed aan de doelgroep.
Zie artikel 15 van het huishoudelijk regelement.

Documenten:
* Activiteiten jaarverslag
* Financieel jaarverslag

Back To Top