Selecteer een pagina

Home » Over de PAH » Partners

Partners

Om haar doelen te bereiken werkt de PAH samen met de volgende organisaties:

Fonds PGO

De PAH ontvangt subsidie van Fonds PGO. Het Fonds PGO is een unit van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland.
www.fondspgo.nl

Ieder(in)

Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten ledenorganisaties.
www.iederin.nl

Harteraad

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Harteraad is de patiëntenvereniging voor die grote groep patiënten met een hart- en vaataandoening.
www.harteraad.nl

Stichting Hartekind

Stichting Hartekind werft fondsen voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Hartekind wil met behulp van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen van hartekinderen vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren. Daarnaast wil Hartekind meer bekendheid creëren voor de impact van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.
www.hartekind.nl

Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting is op 29 januari 1964 opgericht voor de bestrijding van hart- en vaatziekten en voor de verbetering van de overlevingskansen en van de kwaliteit van leven van hart- en vaatpatiënten. Hiertoe investeert de Hartstichting in wetenschappelijk onderzoek om oorzaken van hart- en vaatziekten te achterhalen, en om nieuwe medische toepassingen in de praktijk te brengen.
www.hartstichting.nl

Stichting Artsen voor kinderen

Stichting Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking. Met praktische, innovatieve projecten die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
www.artsenvoorkinderen.nl

Stichting Heartbeat

Stichting Heartbeat biedt gezinnen met een hartekind plezier en ontspanning door vakanties met zorg en eendaagse activiteiten te organiseren. Zo kun je op vakantie in de HeartVilla of deelnemen aan een van de HeartDays die er door het jaar heen georganiseerd worden.
www.stichtingheartbeat.nl