Selecteer een pagina

Home » Over de PAH » Vacatures

Vacatures

 

Taakomschrijving bestuurslid voorlichting

– Zorg dragen dat de in het werkplan opgenomen activiteiten op het gebied van Voorlichting doorgang vinden voor:

  •  Sinus
  • Website, Facebook en Twitter
  •  Diverse informatiemateriaal van de vereniging
  •  De informatiestand van de PAH op diverse externe bijeenkomsten

–  Zorg dragen voor onderlinge uitwisseling en verwijzing tussen de PAH uitgaven

–  Meedenken over en tijdig aanleveren van kopij aan Sinus/Website/social media

–  Werkt nauw samen met het bestuurslid Communicatie en PR

–  Afstemmen takenpakket overstijgend met overige bestuursleden

–  Ontwikkeling overig voorlichtingsmateriaal in overleg met bestuurslidCommunicatie en PR (zoals b.v. PAH folder, Hartpaspoort, huisartsenbrochure,spreekbeurtpakket)

–  Bewaken van voldoende bezetting van de activiteiten door vrijwilligers

–  Tijdsplanning, budget en voortgang bewaken van de activiteiten

–  Zorgdragen voor een goed uitgeruste en bemande informatiestand van de PAH opdiverse externe bijeenkomsten

–  Evalueren van activiteiten

–  Opstellen van beleidsvoorstellen voor Voorlichting

–  (Mede) opstellen van het werkplan en begroting voor Voorlichting

–  Aanleveren van tekst aan secretariaat tbv het jaarverslag

 

Vereiste kennis en vaardigheden:

–  Affiniteit met het terrein van hartaandoeningen

–  aantoonbare en relevante werkervaring in de medische sector

–  Bestuurlijke ervaring

–  Ervaring met goede doelen is een pré, maar niet noodzakelijk

–  Ervaring met het werken met vrijwilligers

–  Ervaring met diverse vormen van voorlichting

–  Heeft visie en overziet de grote lijnen

–  Kan goed samenwerken en binden

–  Kennis van social-media

–  Is in staat de PAH te vertegenwoordigen waar dat nodig is

 

Competenties:

–  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

–  Mondelinge communicatie

–  Oordeelsvorming

–  Initiatief

–  Creativiteit

–  Oordeelsvorming

–  Overtuigingskracht

 

Wat is nog meer van belang?

–  Een bestuursfunctie bij PAH is een functie voor een periode van minimaal twee jaar

–  Het is een onbezoldigde functie

–  Onkosten worden vergoed

–  Tijdsindicatie functie bestuurslid Voorlichting : gemiddeld 6-8 uur per week met piekperiodes (evenementen)

 

Wat heeft PAH te bieden?

–  Een bestuursfunctie bij het mooiste goede doel van Nederland

–  Leuke, enthousiaste en kundige collega’s

–  Een zeer interessant netwerk

–  Een plek om ervaring op bestuurlijk niveau toe te passen en uit te breiden

–  Relevante cursussen en trainingen

 

Van een bestuurslid/vrijwilliger van de PAH wordt verwacht dat hij of zij: 

–  Betrokken is bij aangeboren hartafwijkingen

–  Afstand kan nemen van eigen problematiek

–  Staat achter en handelt volgens beleidslijnen en kaders PAH

–  Handelt als visitekaartje PAH naar leden en derden

–  Zich kan verplaatsen in en richten op gehele doelgroep PAH

–  Goed kan samenwerken

–  Lid is van de PAH of bereid dit te worden

–  Enthousiast en bereid is tot aanpakken

–  Minimaal een halve dag per week beschikbaar is

–  Beschikt over computer en e-mail

–  Deelneemt aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema – 11x per jaar)

–  Deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering tenminste 1x per jaar

 

Informatie en contact

Mocht je vragen hebben, bel gerust met Martine Bruin op het nummer 06-20039393. Je kunt je sollicitatiemail met motivatie en CV of vragen mailen naar info@aangeborenhartafwijking.nl.