Selecteer een pagina

Home » Over de PAH » Vacatures

Vacatures

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een landelijke, zelfstandige patiëntenvereniging, opgericht in 2001. De PAH is er voor en door kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking alsmede voor en door hun ouders, partners en familieleden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen en verzekeraars. Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van het secretariaat. Het doel van de vereniging is om haar achterban te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief te adviseren en verbeteren van de positie in de samenleving. De PAH realiseert dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en de mensen in hun directe omgeving. De PAH heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ́Algemeen Nut Instelling ́ (ANBI).

 

Taakomschrijving bestuurslid lotgenotencontact:

– Organiseren, coördineren en (doen) uitvoeren van de in het werkplan van de vereniging opgenomen activiteiten op het gebied van lotgenotencontact waaronder:

  •  Contactdagen (landelijk/regionaal) en themabijeenkomsten
  •  Contacten via de website (forum/chat), Facebook en Twitter

–  Meedenken over en tijdig aanleveren van kopij aan Sinus/Website/Nieuwsbrief(aankondiging en verslagen van activiteiten)

–  Reageren op aanbiedingen die door andere organisaties aan de PAH wordengedaan

–  Bewaken van voldoende bezetting van de activiteiten door vrijwilligers

–  Ervoor zorgen dat draaiboeken actueel zijn voor de vrijwilligers die de activiteitenorganiseren

–  Bijhouden van een overzicht van organisaties (contactpersonen) die meegewerkthebben aan activiteiten

–  Tijdsplanning, budget en voortgang bewaken van de activiteiten

–  Evalueren van activiteiten

–  Opstellen van beleidsvoorstellen voor lotgenotencontact

–  (Mede) opstellen van het werkplan en begroting voor lotgenotencontact

–  Het aanleveren van tekst aan het secretariaat voor het jaarverslagVereiste kennis en vaardigheden:

–  Affiniteit met het terrein van hartaandoeningen

–  Aantoonbare en relevante werkervaring in de medische sector

–  Bestuurlijke ervaring

–  Ervaring met goede doelen is een pré, maar niet noodzakelijk

–  Ervaring met het werken met vrijwilligers

–  Heeft bij voorkeur ervaring met projectmanagement

–  Ervaring met lotgenotencontact in de breedste zin des woord

–  Hands-on mentaliteit

–  Kan goed samenwerken en binden

–  Kennis van social-media

–  Is in staat de PAH te vertegenwoordigen waar dat nodig is

 

Competenties:

–  Plannen en organiseren

–  Communicatieve en Contactuele vaardigheden

–  Besluitvaardigheid

–  Initiatief

–  Stressbestendigheid

–  Omgevingsbewustzijn

 

Wat is nog meer van belang?

–  Een bestuursfunctie bij PAH is een functie voor een periode van minimaal twee jaar

–  Het is een onbezoldigde functie

–  Onkosten worden vergoed

–  Tijdsindicatie functie bestuurslid lotgenotencontact: gemiddeld 6-8 uur per weekmet piekperiodes (evenementen)

 

Wat heeft PAH te bieden?

–  Een bestuursfunctie bij het mooiste goede doel van Nederland

–  Leuke, enthousiaste en kundige collega’s

–  Een zeer interessant netwerk

–  Een plek om ervaring op bestuurlijk niveau toe te passen en uit te breiden

–  Relevante cursussen en trainingen

 

Van een bestuurslid/vrijwilliger van de PAH wordt verwacht dat hij of zij:

–  Betrokken is bij aangeboren hartafwijkingen

–  Afstand kan nemen van eigen problematiek

–  Staat achter en handelt volgens beleidslijnen en kaders PAH

–  Handelt als visitekaartje PAH naar leden en derden

–  Zich kan verplaatsen in en richten op gehele doelgroep PAH

–  Goed kan samenwerken

–  Lid is van de PAH of bereid dit te worden

–  Enthousiast en bereid is tot aanpakken

–  Minimaal een halve dag per week beschikbaar is

–  Beschikt over computer en e-mail

–  Deelneemt aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema – 11x per jaar)

–  Deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering tenminste 1x per jaar

 

Informatie en contact

Mocht je vragen hebben, bel gerust met Thea Verbeek op het nummer 06-20039393. Je kunt je sollicitatiemail met motivatie en CV of vragen mailen naar secretariaat@aangeborenhartafwijking.nl.

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een landelijke, zelfstandige patiëntenvereniging, opgericht in 2001. De PAH is er voor en door kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking alsmede voor en door hun ouders, partners en familieleden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen en verzekeraars. Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van het secretariaat. Het doel van de vereniging is om haar achterban te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief te adviseren en verbeteren van de positie in de samenleving. De PAH realiseert dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en de mensen in hun directe omgeving. De PAH heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ́Algemeen Nut Instelling ́ (ANBI).

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een landelijke, zelfstandige patiëntenvereniging, opgericht in 2001. De PAH is er voor en door kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking alsmede voor en door hun ouders, partners en familieleden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen en verzekeraars. Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van het secretariaat. Het doel van de vereniging is om haar achterban te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief te adviseren en verbeteren van de positie in de samenleving. De PAH realiseert dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en de mensen in hun directe omgeving. De PAH heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ́Algemeen Nut Instelling ́ (ANBI).

 

Taakomschrijving bestuurslid voorlichting

– Zorg dragen dat de in het werkplan opgenomen activiteiten op het gebied van Voorlichting doorgang vinden voor:

  •  Sinus
  • Website, Facebook en Twitter
  •  Diverse informatiemateriaal van de vereniging
  •  De informatiestand van de PAH op diverse externe bijeenkomsten

–  Zorg dragen voor onderlinge uitwisseling en verwijzing tussen de PAH uitgaven

–  Meedenken over en tijdig aanleveren van kopij aan Sinus/Website/social media

–  Werkt nauw samen met het bestuurslid Communicatie en PR

–  Afstemmen takenpakket overstijgend met overige bestuursleden

–  Ontwikkeling overig voorlichtingsmateriaal in overleg met bestuurslidCommunicatie en PR (zoals b.v. PAH folder, Hartpaspoort, huisartsenbrochure,spreekbeurtpakket)

–  Bewaken van voldoende bezetting van de activiteiten door vrijwilligers

–  Tijdsplanning, budget en voortgang bewaken van de activiteiten

–  Zorgdragen voor een goed uitgeruste en bemande informatiestand van de PAH opdiverse externe bijeenkomsten

–  Evalueren van activiteiten

–  Opstellen van beleidsvoorstellen voor Voorlichting

–  (Mede) opstellen van het werkplan en begroting voor Voorlichting

–  Aanleveren van tekst aan secretariaat tbv het jaarverslag

 

Vereiste kennis en vaardigheden:

–  Affiniteit met het terrein van hartaandoeningen

–  aantoonbare en relevante werkervaring in de medische sector

–  Bestuurlijke ervaring

–  Ervaring met goede doelen is een pré, maar niet noodzakelijk

–  Ervaring met het werken met vrijwilligers

–  Ervaring met diverse vormen van voorlichting

–  Heeft visie en overziet de grote lijnen

–  Kan goed samenwerken en binden

–  Kennis van social-media

–  Is in staat de PAH te vertegenwoordigen waar dat nodig is

 

Competenties:

–  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

–  Mondelinge communicatie

–  Oordeelsvorming

–  Initiatief

–  Creativiteit

–  Oordeelsvorming

–  Overtuigingskracht

 

Wat is nog meer van belang?

–  Een bestuursfunctie bij PAH is een functie voor een periode van minimaal twee jaar

–  Het is een onbezoldigde functie

–  Onkosten worden vergoed

–  Tijdsindicatie functie bestuurslid Voorlichting : gemiddeld 6-8 uur per week met piekperiodes (evenementen)

 

Wat heeft PAH te bieden?

–  Een bestuursfunctie bij het mooiste goede doel van Nederland

–  Leuke, enthousiaste en kundige collega’s

–  Een zeer interessant netwerk

–  Een plek om ervaring op bestuurlijk niveau toe te passen en uit te breiden

–  Relevante cursussen en trainingen

 

Van een bestuurslid/vrijwilliger van de PAH wordt verwacht dat hij of zij: 

–  Betrokken is bij aangeboren hartafwijkingen

–  Afstand kan nemen van eigen problematiek

–  Staat achter en handelt volgens beleidslijnen en kaders PAH

–  Handelt als visitekaartje PAH naar leden en derden

–  Zich kan verplaatsen in en richten op gehele doelgroep PAH

–  Goed kan samenwerken

–  Lid is van de PAH of bereid dit te worden

–  Enthousiast en bereid is tot aanpakken

–  Minimaal een halve dag per week beschikbaar is

–  Beschikt over computer en e-mail

–  Deelneemt aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema – 11x per jaar)

–  Deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering tenminste 1x per jaar

 

Informatie en contact

Mocht je vragen hebben, bel gerust met Thea Verbeek op het nummer 06-20039393. Je kunt je sollicitatiemail met motivatie en CV of vragen mailen naar secretariaat@aangeborenhartafwijking.nl.