skip to Main Content

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een landelijke, zelfstandige patiëntenvereniging, opgericht in 2001. De PAH is er voor en door kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking alsmede voor en door hun ouders, partners en familieleden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen en verzekeraars. Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van het secretariaat. Het doel van de vereniging is om haar achterban te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief te adviseren en verbeteren van de positie in de samenleving. De PAH realiseert dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en de mensen in hun directe omgeving. De PAH heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ́Algemeen Nut Instelling ́ (ANBI).

Taakomschrijving bestuurslid lotgenotencontact:

– Organiseren, coördineren en (doen) uitvoeren van de in het werkplan van de vereniging opgenomen activiteiten op het gebied van lotgenotencontact waaronder:

  •  Contactdagen (landelijk/regionaal) en themabijeenkomsten
  •  Contacten via de website (forum/chat), Facebook en Twitter

–  Meedenken over en tijdig aanleveren van kopij aan Sinus/Website/Nieuwsbrief(aankondiging en verslagen van activiteiten)

–  Reageren op aanbiedingen die door andere organisaties aan de PAH wordengedaan

–  Bewaken van voldoende bezetting van de activiteiten door vrijwilligers

–  Ervoor zorgen dat draaiboeken actueel zijn voor de vrijwilligers die de activiteitenorganiseren

–  Bijhouden van een overzicht van organisaties (contactpersonen) die meegewerkthebben aan activiteiten

–  Tijdsplanning, budget en voortgang bewaken van de activiteiten

–  Evalueren van activiteiten

–  Opstellen van beleidsvoorstellen voor lotgenotencontact

–  (Mede) opstellen van het werkplan en begroting voor lotgenotencontact

–  Het aanleveren van tekst aan het secretariaat voor het jaarverslagVereiste kennis en vaardigheden:

–  Affiniteit met het terrein van hartaandoeningen

–  Aantoonbare en relevante werkervaring in de medische sector

–  Bestuurlijke ervaring

–  Ervaring met goede doelen is een pré, maar niet noodzakelijk

–  Ervaring met het werken met vrijwilligers

–  Heeft bij voorkeur ervaring met projectmanagement

–  Ervaring met lotgenotencontact in de breedste zin des woord

–  Hands-on mentaliteit

–  Kan goed samenwerken en binden

–  Kennis van social-media

–  Is in staat de PAH te vertegenwoordigen waar dat nodig is

 

Competenties:

–  Plannen en organiseren

–  Communicatieve en Contactuele vaardigheden

–  Besluitvaardigheid

–  Initiatief

–  Stressbestendigheid

–  Omgevingsbewustzijn

 

Wat is nog meer van belang?

–  Een bestuursfunctie bij PAH is een functie voor een periode van minimaal twee jaar

–  Het is een onbezoldigde functie

–  Onkosten worden vergoed

–  Tijdsindicatie functie bestuurslid lotgenotencontact: gemiddeld 6-8 uur per weekmet piekperiodes (evenementen)

 

Wat heeft PAH te bieden?

–  Een bestuursfunctie bij het mooiste goede doel van Nederland

–  Leuke, enthousiaste en kundige collega’s

–  Een zeer interessant netwerk

–  Een plek om ervaring op bestuurlijk niveau toe te passen en uit te breiden

–  Relevante cursussen en trainingen

 

Van een bestuurslid/vrijwilliger van de PAH wordt verwacht dat hij of zij:

–  Betrokken is bij aangeboren hartafwijkingen

–  Afstand kan nemen van eigen problematiek

–  Staat achter en handelt volgens beleidslijnen en kaders PAH

–  Handelt als visitekaartje PAH naar leden en derden

–  Zich kan verplaatsen in en richten op gehele doelgroep PAH

–  Goed kan samenwerken

–  Lid is van de PAH of bereid dit te worden

–  Enthousiast en bereid is tot aanpakken

–  Minimaal een halve dag per week beschikbaar is

–  Beschikt over computer en e-mail

–  Deelneemt aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema – 11x per jaar)

–  Deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering tenminste 1x per jaar

 

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie op www.aangeborenhartafwijking.nl. Mocht je vragen hebben, bel gerust met Thea Verbeek op het nummer 06-20039393. Je kunt je sollicitatiemail met motivatie en CV of vragen mailen naar info@aangeborenhartafwijking.nl.

Wij zien je reactie graag voor 24 december 2018 tegemoet.

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een landelijke, zelfstandige patiëntenvereniging, opgericht in 2001. De PAH is er voor en door kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking alsmede voor en door hun ouders, partners en familieleden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen en verzekeraars. Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van het secretariaat. Het doel van de vereniging is om haar achterban te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief te adviseren en verbeteren van de positie in de samenleving. De PAH realiseert dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en de mensen in hun directe omgeving. De PAH heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ́Algemeen Nut Instelling ́ (ANBI).

Taakomschrijving bestuurslid Communicatie en PR

– Zorg dragen dat de in het werkplan opgenomen activiteiten op het gebied van PR doorgang vinden:

  •  Actieve leden- en donateurswerving
  • Borgen en versterken van naamsbekendheid en goede reputatie zowel nationaal en internationaal
  •  Folder- en posterverspreiding in de academische centra

–  Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de PAH.

–  Ontwikkelt en bewaakt de huisstijl van de PAH

–  Werkt nauw samen met het bestuurslid Voorlichting en heeft een adviserende rol in de redactie van het ledenblad

–  Denkt mee over tijdig aanleveren van kopij aan Sinus/Website/Nieuwsbrief

–  Opstellen van wervende en informatieve teksten voor uiteenlopende communicatie-uitingen on- en offline (folders, advertenties, website, nieuwsbrieven e.d.) en maakt deze toegankelijk voor diverse doelgroepen;

–  Verantwoordelijk voor de vormgeving (en drukwerkbegeleiding ??) van diverse communicatie middelen (advertenties, brochures, flyers, uitnodigingen)

–  Ontwikkelen en onderhouden van relaties met relevante media;

–  Zorgt dat de website www.aangeborenhartafwijking.nl actueel blijft en optimaal toegankelijk is voor in- en externe belanghebbenden;

–  Ondersteunt de overige bestuursleden bij de optimale uitvoering van hun activiteiten door het inzetten van de juiste communicatiemiddelen;

–  Ondersteunt de voorzitter van de PAH bij pers- en mediacontacten

–  Adviseert over de communicatiestrategie vanuit het jaarplan

–  Bewaken van voldoende bezetting van de PR activiteiten door vrijwilligers

–  Tijdsplanning en voortgang bewaken van de activiteiten

–  Evalueren van activiteiten

–  (Mede) opstellen van het jaarlijkse werkplan en begroting voor PR

–  Het aanleveren van tekst aan het secretariaat voor het jaarverslag

 

Vereiste kennis en ervaring:

–  Minimaal drie jaar relevante (werk) ervaring op het gebied van communicatie en PR

–  Affiniteit/ervaring met de medische sector is een pré

–  Heeft ervaring met het onderhouden van digitale informatiebronnen

–  Heeft ervaring met het opzetten en onderhouden van social media kanalen

–  Ervaring en affiniteit met projectmatig werken

–  Kan Out-of-the-box denken en creatief handelen

–  Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands (Engels is een pré)

–  Hands-on mentaliteit

–  Heeft visie en overziet de grote lijnen, kan hoofd – en bijzaken onderscheiden

–  Heeft bestuurlijke ervaring

 

Competenties:

–  Analytisch

–  Besluitvaardig

–  Communicatieve en contactuele vaardigheden

–  Initiatief

–  OvertuigingskrachtWat is nog meer van belang?

–  Een bestuursfunctie bij PAH is een functie voor een periode van minimaal twee jaar

–  Het is een onbezoldigde functie

–  Onkosten worden vergoed

–  Tijdsindicatie functie bestuurslid Communicatie en PR : gemiddeld 3-6 uur per week

 

Wat heeft PAH te bieden?

–  Een bestuursfunctie bij het mooiste goede doel van Nederland

–  Leuke, enthousiaste en kundige collega’s

–  Een zeer interessant netwerk

–  Een plek om ervaring op bestuurlijk niveau toe te passen en uit te breiden

–  Relevante cursussen en trainingenVan een bestuurslid/vrijwilliger van de PAH wordt verwacht dat hij of zij:

–  Betrokken is bij aangeboren hartafwijkingen

–  Afstand kan nemen van eigen problematiek

–  Staat achter en handelt volgens beleidslijnen en kaders PAH

–  Handelt als visitekaartje PAH naar leden en derden

–  Zich kan verplaatsen in en richten op gehele doelgroep PAH

–  Goed kan samenwerken

–  Lid is van de PAH of bereid dit te worden

–  Enthousiast en bereid is tot aanpakken

–  Minimaal een halve dag per week beschikbaar is

–  Beschikt over computer en e-mail

–  Deelneemt aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema – 11x per jaar)

–  Deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering tenminste 1x per jaar

 

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie op www.aangeborenhartafwijking.nl. Mocht je vragen hebben, bel gerust met Thea Verbeek op het nummer 06-20039393. Je kunt je sollicitatiemail met motivatie en CV of vragen mailen naar info@aangeborenhartafwijking.nl.

Wij zien je reactie graag vóór 24 december 2018 tegemoet.

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is een landelijke, zelfstandige patiëntenvereniging, opgericht in 2001. De PAH is er voor en door kinderen, jongeren en volwassenen met een aangeboren hartafwijking alsmede voor en door hun ouders, partners en familieleden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen en verzekeraars. Alle activiteiten van de PAH worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van het secretariaat. Het doel van de vereniging is om haar achterban te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief te adviseren en verbeteren van de positie in de samenleving. De PAH realiseert dit door het organiseren van lotgenotencontact, het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en de mensen in hun directe omgeving. De PAH heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als ́Algemeen Nut Instelling ́ (ANBI).

Taakomschrijving bestuurslid voorlichting

– Zorg dragen dat de in het werkplan opgenomen activiteiten op het gebied van Voorlichting doorgang vinden voor:

  •  Sinus
  • Website, Facebook en Twitter
  •  Diverse informatiemateriaal van de vereniging
  •  De informatiestand van de PAH op diverse externe bijeenkomsten

–  Zorg dragen voor onderlinge uitwisseling en verwijzing tussen de PAH uitgaven

–  Meedenken over en tijdig aanleveren van kopij aan Sinus/Website/social media

–  Werkt nauw samen met het bestuurslid Communicatie en PR

–  Afstemmen takenpakket overstijgend met overige bestuursleden

–  Ontwikkeling overig voorlichtingsmateriaal in overleg met bestuurslidCommunicatie en PR (zoals b.v. PAH folder, Hartpaspoort, huisartsenbrochure,spreekbeurtpakket)

–  Bewaken van voldoende bezetting van de activiteiten door vrijwilligers

–  Tijdsplanning, budget en voortgang bewaken van de activiteiten

–  Zorgdragen voor een goed uitgeruste en bemande informatiestand van de PAH opdiverse externe bijeenkomsten

–  Evalueren van activiteiten

–  Opstellen van beleidsvoorstellen voor Voorlichting

–  (Mede) opstellen van het werkplan en begroting voor Voorlichting

–  Aanleveren van tekst aan secretariaat tbv het jaarverslag

 

Vereiste kennis en vaardigheden:

–  Affiniteit met het terrein van hartaandoeningen

–  aantoonbare en relevante werkervaring in de medische sector

–  Bestuurlijke ervaring

–  Ervaring met goede doelen is een pré, maar niet noodzakelijk

–  Ervaring met het werken met vrijwilligers

–  Ervaring met diverse vormen van voorlichting

–  Heeft visie en overziet de grote lijnen

–  Kan goed samenwerken en binden

–  Kennis van social-media

–  Is in staat de PAH te vertegenwoordigen waar dat nodig is

 

Competenties:

–  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

–  Mondelinge communicatie

–  Oordeelsvorming

–  Initiatief

–  Creativiteit

–  Oordeelsvorming

–  Overtuigingskracht

 

Wat is nog meer van belang?

–  Een bestuursfunctie bij PAH is een functie voor een periode van minimaal twee jaar

–  Het is een onbezoldigde functie

–  Onkosten worden vergoed

–  Tijdsindicatie functie bestuurslid Voorlichting : gemiddeld 6-8 uur per week met piekperiodes (evenementen)

 

Wat heeft PAH te bieden?

–  Een bestuursfunctie bij het mooiste goede doel van Nederland

–  Leuke, enthousiaste en kundige collega’s

–  Een zeer interessant netwerk

–  Een plek om ervaring op bestuurlijk niveau toe te passen en uit te breiden

–  Relevante cursussen en trainingenVan een bestuurslid/vrijwilliger van de PAH wordt verwacht dat hij of zij:

–  Betrokken is bij aangeboren hartafwijkingen

–  Afstand kan nemen van eigen problematiek

–  Staat achter en handelt volgens beleidslijnen en kaders PAH

–  Handelt als visitekaartje PAH naar leden en derden

–  Zich kan verplaatsen in en richten op gehele doelgroep PAH

–  Goed kan samenwerken

–  Lid is van de PAH of bereid dit te worden

–  Enthousiast en bereid is tot aanpakken

–  Minimaal een halve dag per week beschikbaar is

–  Beschikt over computer en e-mail

–  Deelneemt aan bestuursvergaderingen (volgens vergaderschema – 11x per jaar)

–  Deelneemt aan de Algemene Ledenvergadering tenminste 1x per jaar

 

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie op www.aangeborenhartafwijking.nl. Mocht je vragen hebben, bel gerust met Thea Verbeek op het nummer 06-20039393. Je kunt je sollicitatiemail met motivatie en CV of vragen mailen naar info@aangeborenhartafwijking.nl.

Wij zien je reactie graag vóór 24 december 2018 tegemoet.

Back To Top