Selecteer een pagina

Home » Relatie

Relatie

Relaties hebben we allemaal, met ons zelf, met onze familie, ons gezin, buren, vrienden, noem maar op.
Wat is de invloed van een hartafwijking op het gezin, partner, familie, brussen, naasten? Hoe ervaren kinderen het als een ouder of brusje een hartafwijking
heeft? Heeft dat veel invloed op hun leven, zijn ze zorgzamer, moeten ze meer thuis doen dan andere kinderen? Missen ze aandacht als degene met de hartafwijking (weer) naar het ziekenhuis moet, geopereerd moet worden, extra aandacht krijgt? Maar ook hoe is het voor een (groot)ouder om om te gaan met een kind met een hartafwijking? De relatie met je arts en de verpleging in het ziekenhuis is ook belangrijk. Hoe is die relatie? Een andere relatie is die met je collega’s/werkgever. Welke invloed heeft je hartafwijking op je werk? En hoe reageert je werkomgeving daarop?

zwanger aangeboren hartafwijking