Selecteer een pagina

Home » Relatie

Relatie

De relatie met jouw hartafwijking

Relaties hebben we allemaal, met ons zelf, met onze familie, ons gezin, buren, vrienden, noem maar op.
Wat is de invloed van een hartafwijking op het gezin, partner, familie, brussen, naasten? Hoe ervaren kinderen het als een ouder of brusje een hartafwijking
heeft? Heeft dat veel invloed op hun leven, zijn ze zorgzamer, moeten ze meer thuis doen dan andere kinderen? Missen ze aandacht als degene met de hartafwijking (weer) naar het ziekenhuis moet, geopereerd moet worden, extra aandacht krijgt? Maar ook hoe is het voor een (groot)ouder om om te gaan met een kind met een hartafwijking? De relatie met je arts en de verpleging in het ziekenhuis is ook belangrijk. Hoe is die relatie? Een andere relatie is die met je collega’s/werkgever. Welke invloed heeft je hartafwijking op je werk? En hoe reageert je werkomgeving daarop?

Blogs & Ervaringsverhalen

Hoe is jouw relatie met jouw hartafwijking? Vaak is dat de eerste vraag die gesteld wordt. Maar heb je weleens aan je ouders, partner, beste vriend(in), broer/zus gevraagd hoe zij omgaan met jouw hartafwijking of wat het voor hen betekent? Voor het thema: Relatie heeft Jetske haar dierbaren geinterviewd en dat gaf haar nieuwe inzichten. Heb jij weleens jouw naasten gevraagd hoe ze naar jouw hartafwijking kijken? We zijn er benieuwd naar. Heb je een verhaal dat je wil delen? Stuur het dan naar info@aangeborenhartafwijking.nl

Relatie seksualiteit aangeboren hartafwijking

Seksualiteit en Intimiteit

Seksualiteit en relaties, een onderwerp waar weinig over gesproken wordt in de spreekkamers. Het is persoonlijk en soms moeilijk om over te praten. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een geboren hartafwijking (AHA) soms belemmerd worden in het aangaan van romantische relaties, intimiteit en hun seksuele ontwikkeling. Ouders worstelen soms ook met het geven van seksuele voorlichting aan hun kinderen. Wat kan en mag met de aangeboren hartafwijking? Voor veel mensen is het lastig om over gevoelens te praten en zeker als dit gaat over het gevoelige onderwerp seksualiteit en relaties

zwanger aangeboren hartafwijking

Zwangerschap en erfelijkheid

Zwanger worden als je een aangeboren hartafwijking hebt kan verschillende angsten oproepen: de angst dat de eigen gezondheid lijdt onder een zwangerschap en de angst een kind te krijgen met een aangeboren hartafwijking. Deze angsten zijn niet altijd gegrond. In veel gevallen is er namelijk geen reden tot paniek. 

Agenda van activiteiten

Datum/Tijd Evenement
20 januari 2024
14:00 - 17:00
Nieuwjaarsborrel Hart Cor en de PAH

Verhalen over relatie

Magazine levensverhalen (jong)volwassenen

"Laat deze verhalen een voorbeeld voor iedereen zijn" Kimberley Wenas (jongvolwassene met een aangeboren hartafwijking) heeft zaterdag 11 november het magazine met levensverhalen van (jong)volwassenen in ontvangst genomen. Haar cardioloog Annemien van den Bosch...

Blog 41 van Jetske: Mijn hartafwijking en zwangerschap

Een gevoelig onderwerp Ik heb getwijfeld of ik hierover zal schrijven. Enerzijds omdat het een gevoelig onderwerp is, anderzijds omdat het nog niet in gang is gezet. Maar afgelopen week deelde ik op mijn eigen instagram hier wat over en mijn Dm stroomde vol. Ook de...

Blog Jetske (37): In gesprek met Paulien

Via de PAH heeft Paulien mij (Jetske) benaderd. Ik besloot ook haar te interviewen. Zal jij kunnen vertellen wie je bent en wat voor hartafwijking jij hebt? Mijn naam is Paulien en ik ben 48 jaar, bijna 49. Ik heb al dertig jaar een relatie met mijn man, waarvan we...