Selecteer een pagina

Home » Somerville Heart Foundation

Somerville Heart Foundation

Somerville heart foundation

Deze liefdadigheidorganisatie ondersteunt volwassenen met een aangeboren hartafwijking in de United Kingdom. Ook ondersteunen ze jongeren bij de overstap naar de volwassenen zorg.

De Somerville Heart foundation houdt zich met het volgende bezig:

  • Ze geven nauwkeurige informatie en advies zodat volwassen met een aangeboren hartafwijking weloverwogen beslissingen kunnen nemen
  • Ze bestrijden het isolement dat velen voelen en helpen hun angsten weg te nemen, evenals die van hun families
  • Ze delen ervaringen van volwassenen met een aangeboren hartafwijking
  • Ze bestrijden discriminatie en onwetendheid door campagne te voeren, voorlichting te geven en de rechten en behoeften van mensen met een aangeboren hartafwijking te promoten.

Elk jaar is er een groot congres voor volwassen met een aangeboren hartafwijking. Verschillende sprekers (patiënten, cardiologen, verpleegkundigen) geven dan een presentatie. In de zomer van 2022 is Just Deinum (bestuurslid PAH) namens de PAH aanwezig geweest. Hij heeft verteld wat de bezigheden van de PAH in Nederland zijn.
Als je vriend wordt (gratis) van de Somerville Heart Foundation kan je alle presentaties van het congres bekijken. Je kan hier vriend van de Somerville Heart Foundation worden. Heb je jouw inlogcodes ontvangen, dan kan je hier alle presentaties van het congres 2022 bekijken.