Selecteer een pagina

Home » Uitnodiging Focusgroep Kind en Jongere

Uitnodiging Focusgroep Kind en Jongere

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Voor alle ouders die te maken hebben (gehad) met kinderpalliatieve zorg organiseert het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg twee interactieve bijeenkomsten

Achtergrond

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is een door VWS gesubsidieerd implementatieprogramma. Het NPPZ II heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. Met een integraal implementatieprogramma wordt de komende jaren gewerkt aan een breed gedeelde ambitie, te weten: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging.

Een onderdeel van NPPZ II programma is het verbeteren van de palliatieve zorg voor kinderen en jongvolwassenen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. 

Binnen het programma NPPZ II – Kind en Jongere is een start gemaakt met onderzoek naar casemanagement. Een duidelijk inzicht in de behoeften vanuit zowel kind en gezin als vanuit professionals en vanuit de al bestaande vormen van ondersteuning, is noodzakelijk om goed vorm te kunnen geven aan casemanagement. Daarom willen we het kenniscentrum graag luisteren naar ervaringen met de kinderpalliatieve zorg en er samen mee aan de slag gaan.

Doelgroep: Ouders die te maken hebben (gehad) met kinderpalliatieve zorg
Locatie: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Mercatorlaan 1200, Utrecht
Datum: woensdag 6 september & woensdag 4 oktober
Tijdstip van 10:00 tot 12:00

In de uitnodiging kan je informatie vinden over de focusgroepen en de aanmelding.