Selecteer een pagina

Home » Update concentratie juli 2023

Update concentratie juli 2023

Update concentratie van hartchirurgie

Het plan van demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om interventies bij aangeboren hartafwijkingen te concentreren op twee locaties mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag besloten na bezwaar van de universitaire medische centra van Utrecht, Leiden en Amsterdam.

De rechtbank oordeelde in een voorlopige voorziening of de plannen voor concentratie gepauzeerd moeten worden. Volgens de voorzieningenrechter heeft het besluit van demissionair minister Ernst Kuipers nog geen “onomkeerbare gevolgen”. Daarom is er volgens de rechtbank geen reden om het besluit te pauzeren.

De zaak zal aan het einde van dit jaar inhoudelijk behandeld worden. Dan oordeelt de rechter definitief of het besluit van demissionair minister Ernst Kuipers rechtmatig is. Vervolgens kunnen de partijen hier nog tegen in beroep gaan. De demissionair minister Ernst Kuipers heeft er wel mee ingestemd dat UMC’s nog mogen wachten met voorbereidingen die om grote investeringen vragen. Ondertussen moeten de betrokken partijen met elkaar in gesprek blijven over hoe ze de zorgkwaliteit kunnen blijven verbeteren.

De uitspraak van de rechtbank kan via onderstaande link gelezen worden:

Uitspraken.rechtspraak.nl

Stichting Hartekind, Harteraad, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen en de Hartstichting benadrukken dat concentratie alleen niet voldoende is.

Het uitwisselen van deskundigheid en ervaring, patiëntgegevens en onderzoeksresultaten tussen de verschillende interventiecentra moet landelijk georganiseerd worden. De vier organisaties vinden dat er – samen met patiënten vertegenwoordiging – landelijk bindende afspraken over kwaliteit moeten worden opgesteld.

Uitkomsten moeten begrijpelijk beschikbaar zijn. Patiënten met de meest complexe aandoening moeten in een landelijk team worden besproken, waarna wordt besloten waar de beste zorg kan worden geleverd.

Laatste nieuws