Selecteer een pagina

Home » Update februari 2024

Update februari 2024

Demissionair minister van Medische Zorg gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter. De minister doet een handreiking aan de UMC’s om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De noodzaak en urgentie om deze vorm van zorg te concentreren om in de toekomst een hoogwaardige kwaliteit van deze interventies te kunnen blijven waarborgen is naar de mening van de minister onverminderd. Ze verwacht van de UMC’s dat gezamenlijk en op korte termijn daadwerkelijk verdere stappen worden gezet om de interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking op de best mogelijke wijze te organiseren.

Wij (Stichting Hartekind, Harteraad, de Hartstichting en Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)) vinden dat concentratie noodzakelijk is om de kwaliteit van hoog complexe zorg nog verder te verbeteren, zodat ook in de toekomst de best mogelijke zorg geleverd kan worden. 

We blijven de stappen die worden gezet kritisch volgen en blijven oproepen om gezamenlijk  (daarmee bedoelen wij: alle universitaire ziekenhuizen die bij de operaties betrokken zijn, de patiëntenorganisaties en de overheid) stappen te zetten om samen vorm te geven aan de toekomst van de aangeboren hartafwijkingen zorg.

Laatste nieuws