Selecteer een pagina

Home » Update concentratie januari 2024

Update concentratie januari 2024

Voorlopig geen concentratie kinderhartchirurgie

Uitspraak rechter, donderdag 11 januari 2024. 

Op donderdag 11 januari heeft de rechter uitspraak gedaan inzake de concentratie kinderhartchirurgie. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat de minister zijn besluit onvoldoende zorgvuldig gemotiveerd en feitelijk onderbouwd heeft.  

Op dit moment is het nog onduidelijk welke gevolgen deze uitspraak zal hebben op de noodzakelijke concentratie van hoog complexe hartchirurgie, maar dat deze een vertragende invloed zal hebben is wel duidelijk. Door deze uitspraak ontstaat er weer een periode van onzekerheid en onduidelijkheid voor ouders en patiënten en zien we op dit moment onvoldoende gezamenlijke inspanningen voor verdere kwaliteitsverbetering van deze hoog complexe zorg. 

Concentratie is noodzakelijk 

Wij vinden als stichting Hartekind, Harteraad, de Hartstichting en Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) dat concentratie noodzakelijk is om de kwaliteit van hoog complexe zorg nog verder te verbeteren, zodat ook in de toekomst de best mogelijke zorg geleverd kan worden. 

Uitwisselen van expertise 

Naast concentratie moet het uitwisselen van expertise, patiëntgegevens en onderzoeksresultaten tussen alle centra waaronder interventiecentra, landelijk georganiseerd worden en dienen er bindende afspraken over kwaliteit opgesteld te worden. De uitkomsten daarvan moeten transparant en beschikbaar zijn, ook voor patiënten en toezichthouders op de zorg.

Landelijk team 

Daarnaast zijn patiënten met een hoog complexe aangeboren hartaandoening erbij gebaat om in een landelijk team te worden besproken, waarna wordt besloten waar en door wie deze patiënt wordt geopereerd, ongeacht wanneer en waar er naartoe wordt geconcentreerd. 

Het bestuur is zich ervan bewust dat het gaat om de beste mogelijke kwaliteit van zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartaandoening.
Komende periode zal het bestuur de voortgang omtrent de concentratie nauwlettend in de gaten houden en zullen de belangen van de patiënt hierin zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden.  

 

Laatste nieuws