Selecteer een pagina

Home » Zorgverzekering 2021

Zorgverzekering 2021

Nu de jaarwisseling achter ons ligt (namens de PAH de beste wensen voor 2021!) is ook een nieuw jaar ingegaan wat betreft de zorgverzekering. Vanuit de patiëntenfederatie Nederland willen we jullie enkele punten omtrent de zorgverzekering onder de aandacht brengen.

 

 • Ziekenhuisbezoek in 2021, en eigen risico betalen over 2020
  Soms kan het voorkomen dat het eigen risico niet over hetzelfde jaar wordt verrekend als wanneer er zorg genoten werd, met onduidelijkheden tot gevolg. Het is een jaarlijks terugkerend probleem, en de verwachting is dat in 2021 meer mensen hiermee te maken gaan krijgen door een toename van uitgestelde zorg. Voor de coronacrisis werd door de NZa berekend dat er jaarlijks zo’n 870.000 mensen een traject doorlopen dat over de jaargrenzen heen loopt. Bij ongeveer 80.000 patiënten wordt het eigen risico aangesproken in het ene jaar terwijl zij zorg in een ander jaar ontvingen, deze patiënten ondervinden nadeel van de systematiek. Ongeveer 105.000 patiënten ondervinden voordeel van de systematiek, omdat zij hun eigen risico voor dat jaar al volledig hadden benut.
  De NZa heeft sinds enkele jaren een informatiekaart die schematisch uitleg geeft hierover, klik hier om die te bekijken. Vanuit de patiëntenfederatie is aangegeven dat het wenselijker is dat mensen van te voren weten wat een behandeling in het ziekenhuis hen kost. Het idee is om op basis van vaste bedragen ziekenhuiskosten te verrekenen met het eigen risico. Minister van Ark heeft onlangs echter aangegeven dat dit niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Het vraagt aanpassing van wetgeving en dat laat ze graag over aan het volgende kabinet. Voorlopig moeten we het dus met de huidige procedure (zie informatiekaart) doen.

 

 • Vergoeding lidmaatschap
  De patiëntenfederatie maakt jaarlijks een overzicht van de aanvullende verzekeringen waarin een vergoeding van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie is opgenomen. Klik hier voor het overzicht van 2021 om te zien of jouw aanvullende verzekering het lidmaatschap van de PAH nog vergoed!

 

 • Oproep: meld bevinden en signalen met betrekking tot het kiezen van een polis

  De patiëntenfederatie Nederland roept tot slot nog op om bevindingen en signalen met betrekking tot uw zorgverzekering te melden. Ieder jaar levert het overstapseizoen vragen op. Nu ontving de patiëntenfederatie het signaal dat er sprake is van verdere uitholling van de aanvullende verzekeringen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder verzekeringen die een lidmaatschap van een patiëntenorganisatie vergoeden. De patiëntenfederatie is benieuwd naar deze en andere bevindingen en signalen en vraagt je deze te melden bij de PAH. De PAH kan de meldingen verzamelen en weer doorgeven aan de patiëntenfederatie.
  Alvast bedankt!