Selecteer een pagina

Home » Hartafwijkingen » Gedilateerde Cardiomyopathie

Gedilateerde Cardiomyopathie

Ziekte hartspier

Cardiomyopathie is een ziekte van de hartspier. Het hart is eigenlijk een spier. De spier zorgt ervoor dat het hart kan samentrekken en ontspannen. Het samentrekken is nodig om het bloed uit de kamers te pompen naar de longen of de rest van het lichaam. Na het samentrekken ontspant de hartspier zich, zodat het hart opnieuw gevuld kan worden met bloed. Als de hartspiercellen ziek zijn, kan de hartspier niet goed samentrekken of ontspannen. Hierdoor kan het hart minder goed het bloed rondpompen. Bij gedilateerde cardiomyopathie is de hartkamer of zijn de hartkamers te wijd en de kamerwand(en) slapper geworden.

Oorzaken gedilateerde cardiomyopathie

 • Soms onbekend (idiopathisch gedilateerde cardiomyopathie)
 • Het kan ontstaan door erfelijkheid/ genetische aanleg.
 • Langdurig een hoge bloeddruk
 • Een infectie veroorzaakt door een virus
 • Alcoholmisbruik
 • Illegale drugs (cocaïne)
 • Gifstoffen zoals chemicaliën of pesticiden
 • Slecht dieet. Als je langdurig vitamines of mineralen tekort komt (bijvoorbeeld vitamine B1).
 • Ontsteking van de hartspier (myocarditis). Dit komt weinig voor.
 • Zwangerschap en bevalling
 • Andere ziektes. Zoals sarcoïdose, sommige vormen van spierdystrofie, vasculitis, systemische lupus erythematosus (SLE), amyloïdose etc.

Symptomen van gedilateerde cardiomyopathie

Soms heb je nog weinig klachten. Als het hart verder verwijd, geeft het meer klachten, omdat er hartfalen optreedt. Dan kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • Vermoeidheid
 • Benauwdheid en kortademigheid
 • Minder goed kunnen sporten/ in kunnen spannen
 • Vocht vasthouden (oedeem)
 • Vooral ’s nachts veel plassen
 • Hartritmestoornissen
 • Klachten van pijn op de borst
 • Duizeligheid
 • Flauwvallen
 • Soms plotseling overlijden

Diagnose stellen van gedilateerde cardiomyopathie

 • Je klachten bespreken
 • Een hartfilmpje (een ECG).
 • Een echo van het hart
 • Bloedafname
 • Een hart-/longfoto
 • Een holter onderzoek. Hierbij wordt het hartritme over 24 uur vastgelegd.
 • Een inspanningsonderzoek
 • Soms een scan van het hart
 • Een hartkatheterisatie

Niet alle onderzoeken hoeven plaats te vinden. Door sommige onderzoeken kunnen andere oorzaken uitgesloten worden of de arts kan de ernst van de aandoening vaststellen. Als er geen oorzaak gevonden kan worden, zal de arts adviseren om genetisch onderzoek bij andere familieleden te verrichten, zodat er een eventuele genetische aanleg gevonden kan worden.

Behandeling van gedilateerde cardiomyopathie

 • Niet roken
 • Matigen of stoppen met alcoholgebruik
 • Stoppen met drugsgebruik
 • Niet te zwaar worden, want daardoor wordt het hart extra zwaar belast
 • Bij infecties komt het hart meer onder druk te staan, dus een griepprik wordt geadviseerd. Daarnaast kan je beter niet op bezoek gaan als je weet dat iemand een infectie heeft.
 • Verdeel je energie en luister goed naar je lichaam. 
 • Plasmedicatie (diuretica) geven om ervoor te zorgen dat er meer vocht het lichaam verlaat via de urine. Hierdoor wordt het lichaam geholpen met het verwijderen van het vocht, zodat je ook minder last hebt van oedeem (vasthouden van vocht).
 • Een bètablokker omdat het de hartspier beschermd. Het vertraagt de hartslag, waardoor het hart zich beter kan vullen met bloed en de pompkracht van het hart toeneemt. De zuurstofbehoefte van het hart wordt verlaagd.
 • ACE- remmers. Zorgen ervoor dat het bloed beter weggepompt kan worden uit het hart.
 • Antistollingsmiddel bij ritmestoornissen
 • Het plaatsen van een ICD (inwendige cardioverter defibrillator)
 • Soms is een klepoperatie nodig om het hart effectiever te laten pompen. Door de cardiomyopathie kan een hartklep minder gaan functioneren.
 • In ernstige gevallen is een harttransplantatie noodzakelijk.

Gevolgen van gedilateerde cardiomyopathie

Doordat het hart wijder wordt, kan er hartfalen optreden. Daardoor kunnen ook de kleppen minder goed sluiten of openen, waardoor er ook bloed terug kan stromen. Daarnaast kunnen er ritmestoornissen optreden of bloedpropjes ontstaan. De bloedpropjes kunnen dan problemen veroorzaken in bijvoorbeeld de hersenen (beroerte). Ook kunnen mensen eerder/ plotseling komen te overlijden. Daarnaast kan het lastig zijn om te leven met cardiomyopathie, omdat je last kan hebben van angsten, onzekerheden en gevoelens van onmacht. Hier kan je over praten met een hulpverlener.

Bron: Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Anna Blancquaert

Laatste nieuws